OBCHODNÉ PODMIENKY » Reklamačný/výmenný formulár

REKLAMAČNÝ/VÝMENNÝ FORMULÁR

Číslo objednávky: .......................................

Meno a priezvisko kupujúceho: .............................................................................

Adresa kupujúceho.................................................................................................

Telefónne číslo:....................................e-mail:.......................................................

Dôvod

vrátenia tovaru

Názov

tovaru

Kód

tovaru

Cena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrátené produkty chcem /zakrúžkovaním zvoľte vybranú možnosť/

1. Vymeniť za produkty

Názov tovaru

Kód

tovaru

Cena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vrátiť peniaze na účet číslo:............................................................ kód banky..................

UPOZORNENIA

1. Na reklamačnom/výmennom formulári vyplňte  čitateľne všetky potrebné údaje.

2. Tovar, ktorý je vrátený bez udania dôvodu, musí byť zabalený v pôvodnom vákuovom obale a nepoškodený, inak nebude vrátenie tovaru akceptované. Po prevzatí a skompletizovaní vráteného tovaru, budú peniaze do 15 dní poukázané na účet kupujúceho.

3. Kupujúci vyplní reklamačný/výmenný formulár, výrobok zašle spolu s kópiou faktúry a záručným listom na adresu predávajúceho.

V..................................dňa.........................                                                          Podpis...............................